Smlouva o půjčce

půjčka

Jste v situaci, kdy máte finanční potíže a potřebujete půjčit větší či menší finanční obnos? Pokud si chcete vypůjčit od příbuzného nebo přítele, pak musíte vždy pamatovat na smlouvu o půjčce, která je v dnešní době bohužel většinou absencí. Vždy však, i pokud jde o vašeho nejlepšího přítele, trvejte na smlouvě o půjčce. Pomůže vám to vyhnout se nejrůznějším komplikacím.

Co musí smlouva o půjčce podle občanského zákoníku obsahovat?

Podle občanského zákoníku z roku 2014 se už nejedná o smlouvu o půjčce, ale o zápůjčce. Zároveň se změnilo označení smluvních stran – vy jakožto dlužník zde vystupujete jako vydlužitel a věřitelská protistrana jako zapůjčitel. Smlouva o zápůjčce je však jinak obsahově stejná jako původní smlouva o půjčce.

Pamatujte na to, že smlouvou vymezíte práva a povinnosti obou smluvních stran. V případě, že by totiž došlo ke sporu, můžete se opřít o smlouvu a jasně dané podmínky, které jsou ve smlouvě uvedeny.

Podle zákona nemusíte mít výslovně písemnou formu smlouvy. Avšak v případě, že se dohodnete s protistranou pouze ústně, těžko můžete dokázat, že jste půjčku již splatili.

Vymezte ve smlouvě, co je předmětem půjčky a uveďte také výši půjčených peněz, součástí smlouvy je vypsaná splatnost půjčky. Do smlouvy uveďte rovněž případné úroky, na nichž jste se domluvili zapůjčitelem. Velmi důležité je ve smlouvě uvést případné pokuty při nedodržení doby splatnosti. Na konci smlouvy pak uveďte datum a ověřené podpisy.

Pokud se na datu vrácení peněz nedohodnete, splatnost smlouvy se řídí jejím celkovým vypovězením, které je stanoveno zákonem na 6 týdnů.

Existuje pravděpodobnost, že svou půjčku nesplatíte v dohodnutém termínu, pro tento případ musí být ve smlouvě zanesena dohodnutá výše úroků z prodlení. I v případě, kdy nic podobného smlouva neobsahuje, má zapůjčitel právo po vás požadovat své úroky. Jejich výše se bude řídit sazebníkem ČNB.

Půjčku, kterou vám poskytl příbuzný nebo přítel, musíte včas splatit. Ve smlouvě proto může být obsažena smluvní pokuta, jejíž výše však musí být domluvena oběma stranami. Rovněž je nutné odlišovat úroky z prodlení a smluvní pokutu.

Ve smlouvě o půjčce lze zanést i jiné způsoby ručení za půjčku, zpravidla se uvádí jiná osoba jako ručitel nebo se sestavuje doplňková zástavní smlouva. Pokud půjčka probíhá mezi soukromými osobami, může se vystavená směnka považovat za pojistku dodržení smlouvy.

I v případě, že si půjčujete peníze od příbuzných či dobrých přátel, vždy pamatujte na to, že „pořádek dělá přátele“ a sepište smlouvu o zápůjčce.
Uveďte do ní jméno, bydliště a datum narození obou smluvních subjektů. Do předmětu smlouvy uveďte finanční obnos, který si půjčujete a na jak dlouho vám bude půjčka poskytnuta. Rovněž nezapomeňte uvést úroky.

V další části smlouvy uveďte přesné datum splatnosti a roční úrokovou sazbu. Zde rovněž uveďte případnou smluvní pokutu.

Pokud se s příbuzným či přítelem dohodnete na půjčce, pak je tato skutečnost uvedena v předposlední části smlouvy.

V závěru smlouvy musí být obsaženo prohlášení o přečtení dokumentu, což následně stvrdí obě strany svými podpisy. Nezapomeňte rovněž uvést datum, kdy smlouva o půjčce nabývá platnosti. A jak je již uvedeno výše – pořádek dělá přátele, tudíž nikdy ani v případě takovýchto půjček nikdy nezapomínejte na smlouvu. Můžete se tím vyhnout značným komplikacím.

Pokud však nechcete půjčky zatahovat do rodinných či přátelských vztahů, máte možnost využít například možnosti půjčky v hotovosti a svou finanční krizi vyřešit tímto způsobem. V případě, že vám dluhy přerostly přes hlavu a nevíte si již se svou situací rady, využijte služeb odborníků specializujících se na oddlužení.

5 (100%) 2 votes

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *